Hasan Ali Toptaş: YalnızlıklarLd m Hatta a k oldum Harika tesi bir ekilde yazm Hasan Ali Topta bundan sonra unutulmazlar aras nda G z n g rd n el elin g rd n g z g rmezmi bilmiyordumNesneler adama tasma tak p gidermi bilmiyordumB t n ark lar ayn makamda okunurayr makamda dinlenirmi ve susmak da bir ark ym bilmiyordum Kimileri d er yaln zl a kimileri y kselir Her Hasan Ali Topta kitab ndan sonra oldu u gibi ger ekliklerin a rl kt zerime Hayallerin an lar n e yan n mekan n a rl da kt kerttin beni be adam romanlar b y k bir i tahla okur okur okurdum da ep sen kal rd n akl mda Sen kal rd n senden de b y k Anlard m ki insan bir ba kas ndaki kendini okur ve okunanlar yaln zl kt r iir anlam yorum ama bu okumay sevmedi im anlam na gelmez ele airi Hasan Ali Topta sa. ArımdanDilimi sormayınkonuşamadıklarımdandıve kanlı bir kitap gibi yatıyordu ağzımda“Hasan Ali Toptaş aklımızın ve dilimizin yerleşik egemen mantığına karşı ruhumuzun sözünü geçerli kılıyor”Necmiye Alpay“YALNIZLIKLAR” THEATER RAST TARAFINDAN HOLLANDA’DA HOLLANDACA VE TİYATROOYUNEVİ TARAFINDAN DA TÜRKİYE’DE SAHNEYE KONULMUŞT.

Summary Yalnızlıklar

Oku İndir Yalnızlıklar – cafe1919.org

Babalar al nlar m za yaz lm yaln zl klard r diyerek i imizi da lam t r yine iirin ilgi alan mda oldu unu s ylemem pek m mk n de il Yani ok s k iir kitab okuyan biri de ilim ve bu sebeple de okuduklar m yorumlamay pek tercih etmiyorum Yine b yle yapaca m Beni bu kitaba eken kapa ve ismi oldu Bu zamana dek i Hasan Ali Topta okumad m Herkes o kadar methediyor ki san r m zaman i inde ya ben sevmezsem tedirginli i olu tu bende sanki o unlu un sevdi ini sevmek zorundaym z gibi Neyse dedi im gibi yorum yapmayaca m sadece birka al nt payla aca m Yaln zl k al p kar s na kendini teki kendinlerle konu makt rBak makt r teki kendinlerle d v mektirKimi zaman da ld rmektiri lerinden sana en ok benzeyenibenzemiyor diyeYaln zl k ld rmektir s 31 Bil. Metinlerini varoluş ve yokoluş üzerine kurarak varoluşçuluğu taşraya taşımasıyla özgünlük kazanan sade dilinden yükselen müzikle giderek Medicine and Religion hayatı yazıya yazıyı ise büyülü birayata benzeten bir yazarYazma serüvenini “hayatı kelime kelime genişletmek” olarak adlandıran Hasan Ali Toptaş metinlerini birer senfoniye de dönüştürerek dı?.

Inmesin yaln zl k biraz daher eyi bilmenin ta kendisidir s 30 Anlard m ki insan bir ba kas ndaki kendini okur ve okunanlar yaln zl kt r s 54 Kimileri d er yaln zl akimileri y kselir s111 Oru Aruoba tad ald m biraz okurken Zaten bir rp da okundu Etkileyiciydi Kimileri d er yaln zl a kimileri y kselir Yaln zl k bendeki bensizlikti oysa ya da bende bir ok ben demi Vay ki ne vay Yaln zl k postac lar n ta d y kt r o u kezbirikir kalem u lar nda ka tlarda zarflardaBak larda birikir susu larda bekleyi lerde kap lardave birikim y kt r er zamanyaln zl k bir y k n a rl d rYorgunlu umuzu o nesnenin kuca ndano nesnenin kuca na gezdirirkeny r r ya da ko arkenco arken ya dadeli dolu ya arkenans z n l m istemektir yaln zl k kendimizin kend Bay. ?arıyla içerinin görünenle iç dünyanın gerçeklikle rüyaların somutla soyutun çarpışmasından doğan tekinsiz bir atmosfere çağırıyor okurunu Tam bir yazı ustalığıyla Türkçenin imkânlarını sonuna kadar zorlayarak edebiyatın büyülü dünyasına kapılar açarakve benim gözlerim gördüklerimden yaratılmıştıo yıllardaellerim dokundukl.

Hasan Ali Toptaş a truck driver’s son was born in Baklan southwest Anatolia in 1958 After completing his military service he survived by doing odd jobs until he found a position at the Office of Inland Revenue He worked in various small towns as a bailiff and treasurer and finally as a tax officer Following the publication of a few short stories in journals and anthologies he paid for th